ال سی دی سبز کارکتری 2 *16 2-LINE*16 CHARACTERS Display,built-in controller KS0066,+5V POWER SUPPLY,SIZE PANEL:70*23 , SIZE PCB=80*36

0 نقد و بررسی برای این محصول

یک نقد و بررسی بنویسید

نظر کاربران