دسته بندی

ترانزیستور GT30F126 IGBT


9,000تومان
خرید

ترانزیستور IGBT GT25Q102


64,000تومان
خرید