مبدل آنالوگ به دیجیتال ADC0804


170,000تومان
خرید

مبدل دیجیتال به انالوگ DAC0800


33,000تومان
خرید

تراشه ADC 24BIT ADS1232IPWR


105,000تومان
خرید

تراشه ADSP-2189MBST-266 - DSP


26,000تومان
خرید