دستگاه 6کانال GSM


265,000تومان
خرید

ماژول NEO-6M GPS - آنتن جدا


185,000تومان
خرید

ماژول NEO-M8N GPS - آنتن چسبیده


205,000تومان
خرید

ماژول راه انداز SIM900A


1,300تومان
خرید

ماژول SIM800L GSM استوک


74,000تومان
خرید

ماژول L80R GPS استوک


168,000تومان
خرید

برد راه انداز به همراه ماژول SIM800C


135,000تومان
خرید

ماژولSMS READER USB SAYTAK


450,000تومان
خرید

ماژول SIM868 GSM-GPS/GPRS Modules دارای بلوتوث


256,000تومان
خرید

ماژول Ublox7 GPS دارای ارتباط سریال همراه با آنتن


175,000تومان
خرید