برکت تغذیه برد بردی


16,000تومان
خرید

پروگرامر میکرو های STK-300 AVR


147,000تومان
خرید

پروگرامر میکرو های STK-500 AVR


247,000تومان
خرید

برد آموزشی حرفه ای میکروکنترلرهای AVR


1,250,000تومان
خرید

ماژول کامل صنعتی AVR ETHERNET


1,200,000تومان
خرید