مقاومت های دقیق 1-2 درصد

مقاومت 1/8 وات

مقاومت 1/4 وات

مقاومت 1/2 وات

مقاومت 1 وات

مقاومت وات بالا و آجری

مقاومت (SMD (0603

مقاومت (SMD (0603

مقاومت (SMD (0805

مقاومت (SMD (1206

پتانسیومتر

مولتی ترن

ولوم

مقاومت شانه ای - Array

ترمیستور NTC و PTC