تراشه های EEPROM

مبدل های ADC و DAC

تراشه های واسط

تراشه های TTL

تراشه های CMOS

تراشه هایOP-AMP

اپتوکوپلر - اپتوکانتر

درایورهای LCD و تاچ

صوت و آمپلی فایر

تراشه های سوئیچینگ

تراشه های تایمر - پالس

تراشه های درایور